ภูเก็ต : ทัวร์ภูเก็ต : เที่ยวภูเก็ต : ท่องเที่ยวภูเก็ต : แพ็คเกจทัวร์

ทัวร์ภูเก็ต กับทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวกว่า 10 ปี กับโปรแกรมทัวร์ ทั้งแบบ เที่ยวภูเก็ต ไปเช้าเย็นกลับ และแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต พร้อมโรงแรม ที่พักภูเก็ต นอกจากนั้นยังสามารถ กำหนดรูปแบบ ท่องเที่ยวภูเก็ต ได้ตามความต้องการ ในราคาเพื่อคนไทย
 
 
e-mail : h.phuket@gmail.com , e-mail : h.phuket@hotmail.com
 

เที่ยวภูเก็ต แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน และ ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

PK 01 เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดงศิลปะ อาหารค่ำ รถรับส่ง
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
 

PK 02 ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

เกาะพีพี ไข่นอก (ร) - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง อ่าวต้นไทร ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม พักผ่อนบนเกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 

PK 03 ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

เกาะพีพี (ญ) - พังงา แคนนู เกาะนาคา
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรือ พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปัหยี เกาะนาคา
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
 
     

PK 04 ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

เกาะพีพี (ญ) - พังงา นาคา (ร) - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรือ พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปัหยี เกาะนาคา
 
วันที่สี่ : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
 

PK 05 ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - 3 เกาะไข่ -
ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดงศิลปะ อาหารค่ำ รถรับส่ง
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
เล่นน้ำ วันเดียว 3 เกาะ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกปลาสวยงามริมหาด เรือเร็ว
 
วันที่สี่ : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 

PK 06 เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก - ทัวร์พังงา - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก เรือเร็ว
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง อ่าวต้นไทร ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม พักผ่อนบนเกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรือ พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปัหยี เกาะนาคา
 
วันที่สี่ : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 

ท่องเที่ยวภูเก็ต กับทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ไปเช้าเย็นกลับ

ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไผ่
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก
เดินทางโดย เรือขนาดใหญ่
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือขนาดใหญ่
ราคาท่านละ 850.-
ราคาท่านละ 1,500.-
ราคาท่านละ 2,100.-
ราคาท่านละ 1,200.-
       
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
ราคาท่านละ 2,800.-
ราคาท่านละ 900.-
ราคาท่านละ 1,100.-
ราคาท่านละ 1.200.-
       
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก
ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ใข่นุ้ย
ทัวร์เกาะไม้ท่อน รายาน้อย
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือยอร์ช
เดินทางโดย เรือเร็ว
ราคาท่านละ 2,300.-
ราคาท่านละ 1,000.-
ราคาท่านละ 3,300.-
ราคาท่านละ 3,200.-
       
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
รถยนต์ปรับอากาศ
ชมการแสดง
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือขนาดใหญ่
ราคาเหมาคัน
ราคาคนไทย พิเศษเฉพาะ
ราคาท่านละ 1,700.-
ราคาท่านละ 1,400.-
       
 
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะตาชัย เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะตาชัย
 
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
 
ราคาท่านละ 2,100.-
ราคาท่านละ 2,800.-
ราคาท่านละ 2,300.-
 
 
 
© Copyright 2005 - 2017. Homemediatravel All Right Reserved.
เว็บไซต์ในเครือ :
www.homemediatravel.com / www.phuketsabuytour.com / www.phuketguidetour.com / www.andaman-travel.com