ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต

ภูเก็ต : ทัวร์ภูเก็ต : เที่ยวภูเก็ต : ท่องเที่ยวภูเก็ต : แพ็คเกจทัวร์

ทัวร์ภูเก็ต กับทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวกว่า 10 ปี กับโปรแกรมทัวร์ ทั้งแบบ เที่ยวภูเก็ต ไปเช้าเย็นกลับ และแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต พร้อมโรงแรม ที่พักภูเก็ต นอกจากนั้นยังสามารถ กำหนดรูปแบบ ท่องเที่ยวภูเก็ต ได้ตามความต้องการ ในราคาเพื่อคนไทย
 
e-mail : h.phuket@gmail.com , e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ทัวร์ภูเก็ต แพ็คเจกทัวร์ ราคาตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2559 - 30 เมษายน 2560
 

เที่ยวภูเก็ต แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน และ ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน

PK 01 เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดงศิลปะ อาหารค่ำ รถรับส่ง
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
 
ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

PK 02 ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

เกาะพีพี ไข่นอก (ร) - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง อ่าวต้นไทร ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม พักผ่อนบนเกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

PK 03 ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

เกาะพีพี (ญ) - พังงา แคนนู เกาะนาคา
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรือ พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปัหยี เกาะนาคา
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
 
     
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

PK 04 ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

เกาะพีพี (ญ) - พังงา นาคา (ร) - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรือ พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปัหยี เกาะนาคา
 
วันที่สี่ : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
 
ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

PK 05 ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - 3 เกาะไข่ -
ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดงศิลปะ อาหารค่ำ รถรับส่ง
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
เล่นน้ำ วันเดียว 3 เกาะ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกปลาสวยงามริมหาด เรือเร็ว
 
วันที่สี่ : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

PK 06 เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก - ทัวร์พังงา - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก เรือเร็ว
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง อ่าวต้นไทร ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม พักผ่อนบนเกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรือ พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปัหยี เกาะนาคา
 
วันที่สี่ : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 

ท่องเที่ยวภูเก็ต กับทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ไปเช้าเย็นกลับ

ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไผ่
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไผ่
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก
เรือใหญ่ / 850.- บาท
เรือเร็ว / 1,500.- บาท
เรือเร็ว / 2,100.- บาท
เรือใหญ่ / 1,200.- บาท
       
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
เรือเร็ว / 2,800.- บาท
เรือเร็ว / 900.- บาท
เรือเร็ว / 1,100.- บาท
เรือเร็ว / 1,200.- บาท
       
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะรายา
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก
ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ใข่นุ้ย
ทัวร์เกาะไม้ท่อน รายาน้อย
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
เรือเร็ว / 2,300.- บาท
เรือเร็ว / 1,000.- บาท
เรือยอร์ช / 3,300.- บาท
เรือเร็ว / 3,200.- บาท
       
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์พังงา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
เที่ยวแบบส่วนตัวเหมาคัน
ราคาพิเศษคนไทย
เรือเร็ว / 1,700.- บาท
เรือใหญ่ / 1,400.- บาท
       
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะตาชัย เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะตาชัย
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะตาชัย เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะตาชัย
 
เรือเร็ว / 2,100.- บาท
เรือเร็ว / 2,800.- บาท
เรือเร็ว / ปิด
 
 

ภาพถ่าย นักท่องเที่ยวภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต

       
       
       
© Copyright 2005 - 2017. Homemediatravel All Right Reserved.
www.homemediatravel.com / www.phuketsabuytour.com / www.phuketguidetour.com / www.andaman-travel.com