ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต

ภูเก็ต : ทัวร์ภูเก็ต : เที่ยวภูเก็ต : ท่องเที่ยวภูเก็ต : แพ็คเกจทัวร์

ทัวร์ภูเก็ต กับทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวกว่า 10 ปี กับโปรแกรมทัวร์ ทั้งแบบ เที่ยวภูเก็ต ไปเช้าเย็นกลับ และแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต พร้อมโรงแรม ที่พักภูเก็ต นอกจากนั้นยังสามารถ กำหนดรูปแบบ ท่องเที่ยวภูเก็ต ได้ตามความต้องการ ในราคาเพื่อคนไทย
 
e-mail : h.phuket@gmail.com , e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
ทัวร์ภูเก็ต แพ็คเจกทัวร์ ราคาตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2559 - 30 เมษายน 2560
 

เที่ยวภูเก็ต แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน และ ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน

PK 01 เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดงศิลปะ อาหารค่ำ รถรับส่ง
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
 
ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

PK 02 ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

เกาะพีพี ไข่นอก (ร) - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง อ่าวต้นไทร ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม พักผ่อนบนเกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

PK 03 ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

เกาะพีพี (ญ) - พังงา แคนนู เกาะนาคา
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรือ พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปัหยี เกาะนาคา
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
 
     
แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

PK 04 ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

เกาะพีพี (ญ) - พังงา นาคา (ร) - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรือ พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปัหยี เกาะนาคา
 
วันที่สี่ : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
 
ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

PK 05 ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - 3 เกาะไข่ -
ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดงศิลปะ อาหารค่ำ รถรับส่ง
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย เรือเร็ว
เล่นน้ำ วันเดียว 3 เกาะ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกปลาสวยงามริมหาด เรือเร็ว
 
วันที่สี่ : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

PK 06 เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก - ทัวร์พังงา - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก เรือเร็ว
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง อ่าวต้นไทร ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม พักผ่อนบนเกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรือ พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปัหยี เกาะนาคา
 
วันที่สี่ : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 

ท่องเที่ยวภูเก็ต กับทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ทะเล ไปเช้าเย็นกลับ

ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไผ่
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไผ่
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก
เดินทางโดย เรือขนาดใหญ่
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือขนาดใหญ่
ราคาท่านละ 850.-
ราคาท่านละ 1,500.-
ราคาท่านละ 2,100.-
ราคาท่านละ 1,200.-
       
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
ราคาท่านละ 2,800.-
ราคาท่านละ 900.-
ราคาท่านละ 1,100.-
ราคาท่านละ 1.200.-
       
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะรายา
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก
ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ใข่นุ้ย
ทัวร์เกาะไม้ท่อน รายาน้อย
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือยอร์ช
เดินทางโดย เรือเร็ว
ราคาท่านละ 2,300.-
ราคาท่านละ 1,000.-
ราคาท่านละ 3,300.-
ราคาท่านละ 3,200.-
       
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์พังงา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
รถยนต์ปรับอากาศ
ชมการแสดง
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือขนาดใหญ่
ราคาเหมาคัน
ราคาคนไทย พิเศษเฉพาะ
ราคาท่านละ 1,700.-
ราคาท่านละ 1,400.-
       
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะตาชัย เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะตาชัย
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะตาชัย เกาะสิมิลัน
ทัวร์เกาะตาชัย
 
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
เดินทางโดย เรือเร็ว
 
ราคาท่านละ 2,100.-
ราคาท่านละ 2,800.-
ราคาท่านละ 2,300.-
 
 

ภาพถ่าย นักท่องเที่ยวภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต

       
       
       
© Copyright 2005 - 2017. Homemediatravel All Right Reserved.
www.homemediatravel.com / www.phuketsabuytour.com / www.phuketguidetour.com / www.andaman-travel.com