ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต

ภูเก็ต : ทัวร์ภูเก็ต : เที่ยวภูเก็ต : ท่องเที่ยวภูเก็ต : แพ็คเกจทัวร์

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต สัมผัสธรรมชาติท้องทะเลอันดามัน หมู่เกาะ กับโปรแกรมทัวร์ทะเล ทั้งแบบ ไปเช้าเย็นกลับ หรือรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต พร้อมโรงแรม ที่พักภูเก็ต ล่องเรือชม แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต กับทีมงาน ทัวร์ภูเก็ต คนไทยบริการ ในราคาเบา ๆ สำหรับคนไทย ท่องเที่ยวภูเก็ต
 
e-mail : h.phuket@gmail.com , e-mail : h.phuket@hotmail.com
 
 

ทัวร์ภูเก็ต กับแพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต พร้อมโรงแรม ที่พักภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต กับโปรแกรมเที่ยวภูเก็ต แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต พร้อมโรงแรม ที่พักภูเก็ต ทั้งแบบ เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน หรือ ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน และยังสามรถจัดรูปแบบโปรแกรมทัวร์ทะเลได้เอง ในราคาเบาๆ คนไทย
แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน

P 01 เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี (ญ) - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดงศิลปะ อาหารค่ำ รถรับส่ง
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
 
ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

P 02 ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

เกาะพีพี ไข่นอก (ร) - ทัวร์ภูเก็ต
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง อ่าวต้นไทร ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม พักผ่อนบนเกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ชมทิวทัศน์ภูเก็ต อาคารชิโนโปตุกีส ทะเล วัดฉลอง แหลมพรหมเทพ
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

P 03 ท่องเที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

เกาะพีพี (ญ) - พังงา แคนนู เกาะนาคา
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรือ พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปัหยี เกาะนาคา
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
 
 
     
ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

P 04 ท่องเที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ภูเก็ตแฟนตาซี - เกาะพีพี - เกาะรายา เฮ
 
วันแรก : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ชมการแสดงศิลปะ อาหารค่ำ รถรับส่ง
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี เรือใหญ่
ล่องเรือชม อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวต้นไทร เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง
 
วันที่สาม :เกาะรายา เกาะเฮ เรือเร็ว
เล่นน้ำ วันเดียว 2 เกาะ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง สนุกปลาสวยงาม เรือเร็ว
 
วันที่สี่ : ส่งสนามบินภูเก็ต
พักผ่อนตามอัธยาศัย และส่งสนามบินภูเก็ต
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

P 05 เที่ยวภูเก็ต 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก - ทัวร์พังงา แคนนู
 
วันแรก : จังหวัดภูเก็ต
รถรับเดินทางเข้าโรงแรม ที่พักภูเก็ต
 
วันที่สอง : ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก เรือเร็ว
เล่นน้ำ อ่าวมาหยา โล๊ะซามะ ปิเละ อ่าวลิง อ่าวต้นไทร ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลาสวยงาม พักผ่อนบนเกาะไข่นอก เรือเร็ว
 
วันที่สาม : ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา เรือเร็ว
ล่องเรือ พายแคนนู เกาะพนัก เกาะห้อง ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปัหยี เกาะนาคา
 
วันที่สี่ : ส่งสนามบินภูเก็ต
พักผ่อนตามอัธยาศัย และส่งสนามบินภูเก็ต
 
โปรแกรมทัวร์รวมรถรับส่ง สนามบินภูเก็ต โรงแรม ที่พักภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
 
 

เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์ภูเก็ต แบบไปเช้าเย็นกลับ

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต พักผ่อนกับธรรมชาติอันดามัน กับโปรแกรมทัวร์ทะเล วันเดียว หลากหลายรูปแบบที่บริการ อาทิ เกาะพีพี เกาะรายา เกาะเฮ หมู่เกาะสิมิลัน หรือพักผ่อนชมการแสดง ภูเก็ตแฟนตาซี และเที่ยวภูเก็ตรอบเกาะเกาะชมทิวทัศน์ ในราคาสำหรับคนไทยท่องเที่ยวภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไผ่
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก
ทัวร์เกาะพีพี มาหยา เกาะไผ่
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่นอก
เรือใหญ่ / 850.- บาท
เรือเร็ว / 1,500.- บาท
เรือเร็ว / 2,100.- บาท
เรือใหญ่ / 1,200.- บาท
       
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า
ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ
เรือเร็ว / 2,800.- บาท
เรือเร็ว / 900.- บาท
เรือเร็ว / 1,100.- บาท
เรือเร็ว / 1,200.- บาท
       
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์เกาะไม้ท่อน เกาะรายา
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ใข่นุ้ย
ทัวร์เกาะไม้ท่อน รายาน้อย
ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์
เที่ยวแบบส่วนตัวเหมาคัน
เรือเร็ว / 1,000.- บาท
เรือยอร์ช / 3,300.- บาท
เรือเร็ว / 3,200.- บาท
       
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์พังงา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
เรือเร็ว / 2,100.- บาท
ราคาพิเศษคนไทย
เรือเร็ว / 1,700.- บาท
เรือใหญ่ / 1,400.- บาท
       

ภาพถ่าย นักท่องเที่ยวภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวภูเก็ต

       
       
       
© Copyright 2005 - 2017. Homemediatravel All Right Reserved.
www.homemediatravel.com / www.phuketsabuytour.com / www.phuketguidetour.com / www.andaman-travel.com