ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์เกาะไข่นอก ไข่ใน ไข่นุ้ย ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะเฮ ( เรือเร็ว )
ทัวร์เกาะรายา ( รือเร็ว )
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตเที่ยวรอบเกาะ ( รถยนต์ )
 

ทัวร์กระบี่

ทัวร์เกาะพีพี ( เรือใหญ่ )
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา ไข่นอก ( เรือเร็ว )
 

ทัวร์พังงา

ทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา ( เรือเร็ว )
ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา ( เรือใหญ่ )
ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน ( เรือเร็ว )
 

เที่ยวภูเก็ต

อนุเสาวรี วีรสตรีภูเก็ต
อนุเสาวรีย์ วีรสตรี เป็นผลงานปั้นของ สนั่น ศิลกร ศิษย์เอกของ อ.ศิลป์ พีรศรี ผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร สนั่น ศิลากร เป็นประติมากรที่ปั้นอนุเสาวรีย์ไว้หลายแห่งในประเทศไทย การสร้างอนุเสาวรีย์วีรสตรีเป็นผลงาน ของยุค จอมพล ป. พิบุลสงคราม เพื่อให้ชาวไทยระลึกถึง ความกล้าหาญของบรรพบุรุษ อนุเสาวรีย์วีรสตรีอยู่ในชุดโจงกระเบน ใส่เสื้อแขนกระบอก ห่มผ้าแถบแบบตะแบงมาน มือถือดาบ ซึ่งอยู่ในท่า ออกศึก ซึ่งเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเมืองถลาง สมัยรัชกาลที่ 1 โดยพระเจ้าปดงกษัตรีย์ พม่า ได้ยกกองทัพมาตีเมืองไทย ครั้นเมื่อตีเมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และค่ายปากแดง ได้แตกพาย ก็ได้มีการยกกองทัพมาล้อม เมืองถลาง ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เจ้าเมืองถลางถึงแก่อนิจกรรม คุณหญิงจัน ภริยา และคุณมุกน้องสาวได้รวบรวมกำลังชาวเมือง เพื่อตั้งรับศึก และสามารถรักษาเมืองถลางไว้ได้ รัชกาลที่ 1 ทรงพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ คุณหญิงจัน เป็น ท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุก เป็น ท้าวศรีสุนทร ปัจจุบันอนุเสาวรีย์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอถลาง ซึ่งได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2509 และทำพิธีเปิดเมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2510 และปัจจุบันมีการจัดพิธีบวงสรวงทุกปี
 
การเดินทางสู่อนุเสาวรีย์ วีรสตรี สถานที่ตั้งอยู่เขตอำเภอถลาง บริเวณบ้านท่าเรือ จากตัวเมืองภูเก็ตใช้เส้นทาง ถนนเทพกระษัตรี ออกนอกเมือง ซึ่งบริเวณสถานที่ตั้งจะเป็นบริเวณ สี่แยก จากตัวเมืองภูเก็ต แยกซ้ายไป บ้านเชิงทะเล แยกขวาไป บ้านดอน ตรงไป ออกนอกเมืองภูเก็ตสู่ สะพาน
 
 
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.