ทัวร์ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต : ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา

เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์แคนนู อ่าวพังงา เดินทางจากภูเก็ต โดยเรือขนาดใหญ่ ผจภัยพายแคนนู เกาะห้อง เกาะพนัก ถ้ำค้างคาว ชม เขาพิงกัน เขาตะปู และพักผ่อนเกาะละวะ เที่ยวภูเก็ต กับทัวร์ภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวันบนเรือ
ชื่อทัวร์ ทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
กำหนด ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว
พาหนะ เรือใหญ่
กิจกรรม ล่องเรือชมวิว พายแคนนู
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
1,400.- บาท
1,200.- บาท
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวพังงา
ทัวร์แคนนู
พายแคนนู
   
พานแคนนู เกาะพนัก
แคนนู
   
พายแคนนู เกาะห้อง
เกาะละวะ
โปรแกรมทัวร์แคนนู อ่าวพังงา
08.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.00 น.
สู่ อ่าวพังงา ชมทิวทัศน์อ่าวพังงา
10.45 น.
ถึงอ่าวพังงา เริ่มพายแคนนู เข้าถ้ำ
  เกาะพนัก เกาะห้อง เกาะกลางทะเล
ชมหินงอกย้อยภายในถ้ำ
พบลากูลเวิ้งน้ำ ภายในถ้ำ
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
  แบบบุฟเฟต์ บนเรือขณะล่องเรือ
  ชมธรรมชาติอ่าวพังงา เกาะต่าง ๆ
14.00 น.
ชมเขาพิงกัน เขาตะปู
  สู่ เกาะละวะ พักผ่อนบนเกาะ
16.00 น.
เดินทางกลับสู่ ภูเก็ต
  ระหว่างเดินทางรับ เครื่องดื่ม อาหารว่าง
17.00 น.
ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
เรือพายแคนนู เสื้อชูชีพ พนักงานพาย
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ จ่ายเพิ่ม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเล เดินทางร่วมบุคคลอื่น
เด็กอายุ 3 - 9 ปี หรือสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.