ทัวร์ภูเก็ต

ท่องเที่ยวภูเก็ต : ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ

ท่องเที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ชมทิวทัศน์เมืองภูเก็ต เขารัง ถนนเมืองเก่า อาคารชิโนโปตุกีส วัดฉลอง จุดชมวิว 3 อ่าว หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน แหลมพรหมเทพ ท่องเที่ยวภูเก็ต แบบส่วนตัวเฉพาะ กับทัวร์ภูเก็ต รถปรับอากาศ
ชื่อทัวร์ ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
กำหนด ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว
พาหนะ รถยนต์ปรับอากาศ
กิจกรรม ชมทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
รถเก๋ง / คัน
รถตู้ / คัน
2,300.- บาท
2,800.- บาท
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
ภาพแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ต
ถนนถลาง ภูเก็ต
แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
   
วัดฉลอง ภูเก็ต
แหลมพรหมเทพ ภูเก็ต
   
จุดชมวิว 3 อ่าว ภูเก็ต
วัดฉลอง ภูเก็ต
โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ
13.30 น. รถรับโรงแรม เพื่อเที่ยวภูเก็ต
  ชมภูเก็ต เนินเขากลางเมือง เขารัง
ถนนถลางอาคารยุค ชิโนโปตุกีส
ชิมอาหารขนมพื้นบ้านคนท้องถิ่น
ชมโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์
ชมซื้อผลิตภัณฑ์มุกแท้ ของภูเก็ต
นมัสการ หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง
ชมพระมหาเจดีย์ ทิวทัศน์ด้านบน
กุฎิหลวงพ่อแช่ม เรือนไม้สักทั้งหลัง
หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
จุดชมวิว 3 อ่าว กะตะน้อย กะตะ กะรน
ชมแหลมพรหมเทพ จุดชมวิว
ประภาคาร กาญจนภิเษก
สัมผัสพระอาทิตย์อำลาขอบฟ้า
จากนั้นเดินทางกลังโรงแรม
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ กะรน
รถปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน
โปรแกรมท่องเที่ยวแบบส่วนตัว
 
หมายเหตุ
เวลา สถานที่ อาจเปลี่นแปลงก่อนหลังได
กรณีรถเก๋ง จำนวนไม่เกิน 3 ท่าน
กรณีรถตู้ จำนวนไม่เกิน 6 ท่าน ( เกินจ่ายเพิ่ม )
ระยะเวลาท่องเที่ยวไม่เกิน 5 ชั่วโมง
ทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
ไม่รวมมัคคุเทศก์ อาหาร เครื่องดื่ม
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.