ทัวร์ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต : ทัวร์เกาะเฮ เรือเร็ว

เที่ยวภูเก็ต ทัวร์เกาะเฮ เดินทางจากภูเก็ต โดยเรือเร็ว พักผ่อนริมหาด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง เที่ยวภูเก็ต เกาะเฮ กับทัวร์ภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน
ชื่อทัวร์ ทัวร์เกาะเฮ
กำหนด ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว
พาหนะ เรือเร็ว
กิจกรรม เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ พักผ่อนริมชายหาด
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ประเภท
ผู้ใหญ่ / ท่าน
เด็ก / ท่าน
ทัวร์เต็มวัน
1,000.- บาท
900.- บาท
ทัวร์ครึ่งวัน
800.- บาท
700.- บาท
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวเกาะเฮ
เกาะเฮ
เกาะเฮ
   
เกาะเฮ
เกาะเฮ
 
โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ ( เต็มวัน )
08.00 น.
รถรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.15 น.
ออกเดินทางสู่เกาะเฮ
09.45 น.
ถึงเกาะเฮ พักผ่อนบนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันเกาะเฮ
  พักผ่อนตามอัธยาศัย
สนุกกิจกรรมทางน้ำ ( ซื้อเพิ่ม )
15.00 น.
เดินทางกลับภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมทัวร์เกาะเฮ ( ครึ่งวัน )
10.30 น.
รถรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
12.15 น.
เดินทางสู่เกาะเฮ
12.45 น.
ถึงเกาะเฮ พักผ่อนบนชายหาด
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
  สนุกกิจกรรมทางน้ำ ( ซื้อเพิ่ม )
16.00 น.
เดินทางกลับภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
ทัวร์ครึ่งวัน ไม่รวมอาหารกลางวัน
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.