ทัวร์ภูเก็ต

ทัวร์ภูเก็ต : ทัวร์พังงา พายแคนนู

ทัวร์ภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์พังงา พายแคนนู เกาะนาคา เดินทางจากภูเก็ตโดยเรือเร็ว ล่องเรือ อ่าวพังงา ชมเขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยี เกาะนาคา พักผ่อนสบายกับทัวร์ภูเก็ต สุดคุ้ม เที่ยวภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาคนไทย เที่ยวภูเก็ต
ชื่อทัวร์ ทัวร์พังงา แคนนู เกาะนาคา
กำหนด ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว
พาหนะ เรือเร็ว
กิจกรรม ล่องเรือ ชมวิว เดินเล่น
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
1,700.- บาท
1,500.- บาท
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวพังงา
อ่าวพังงา
เขาตะปู อ่าวพังา
   
เขาพิงกัน อ่าวพังงา
เกาะปันหยี อ่าวพังงา
   
อ่าวพังงา
อ่าวพังงา
โปรแกรมทัวร์พังงา
08.00 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
09.00 น.
สู่ อ่าวพังงา ชมป่าโกงกาง
  สนุกพายแคนนู บริเวณ เกาะห้อง
จากนั้นชมเขาพิงกัน เขาตะปู
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันเกาะปันหยี
  ชมหมู่บ้านกลางน้ำ วิถีคนท้องถิ่น
เลือกชมซื้อสินค้าจากทะเล
13.30 น.
เดินทางสู่ บริเวณเกาะนาคา
  พักผ่อน เล่นน้ำ สัมผัสธรรมชาติ
15.30 น.
เดินทางกลับสู่ภูเก็ต
  ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมทัวร์รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
เรือพายแคนนู เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 
โปรแกรมทัวร์ไม่รวมรายการต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.