ทัวร์ภูเก็ต

เที่ยวภูเก็ต : ทัวร์เกาะพีพี มาหยา ไข่นอก

เที่ยวภูเก็ต กับโปรแกรมทัวร์ทะเล ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก เดินทางจากภูเก็ต โดยเรือเร็ว เล่นน้ำ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ อ่าวลิง ชมถ้ำไวกิ้ง พักผ่อนบนอ่าวต้นไทร เพลินเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง เที่ยวภูเก็ต กับทัวร์ภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน

ชื่อทัวร์ ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
กำหนด ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว
พาหนะ เรือเร็ว
กิจกรรม เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ พักผ่อน ปลาสวยงาม
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
1,500.- บาท
1,300.- บาท
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวเกาะพีพี
อ่าวมาหยา เกาะพีพี
อ่าวต้นไทร เกาะพีพี
   
อ่าวมาหยา เกาะพีพี
อ่าวมาหยา เกาะพีพี
   
เกาะไข่นอก
เกาะไข่นอก
โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่นอก
07.30 น.
รถรอรับโรงแรม ส่งท่าเรือ
  ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
09.00 น.
ออกเดินทางสู่ เกาะพีพี โดยเรือเร็ว
09.55 น.
ถึงเกาะพีพีเล เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ
  ชมปะการัง อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ะซามะ
  อ่าวปิเละ อ่าวลิง ชมถ้ำไวกิ้ง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันเกาะพีพี
  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
13.30 น.
เดินทางสู่ เกาะไข่นอก
  ถึงเกาะไข่นอก สัมผัสหาดทรายขาว
เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง พักผ่อน
สนุกกับฝูงปลาสวยงามริมหาด
16.00 น.
เดินทางกลับสู่ ภูเก็ต
16.30 น.
ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.