ทัวร์ภูเก็ต

ท่องเที่ยวภูเก็ต : ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี

ท่องเที่ยวภูเก็ต พักผ่อนกับ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี ชมการแสดง ศิปละวัฒนธรรมไทยผสมกับเทคนิคทันสมัย นักแสดงกว่า 100 ชีวิต สัตว์แสนรู้มากมาย เลือกรูปแบบ ท่องเที่ยวภูเก็ตได้ตามต้อง อาทิ มีอาหารค่ำ หรือรถรับส่ง กับทัวร์ภูเก็ต เพื่อราคาคนไทยพิเศษ ท่องเที่ยวภูเก็ต
ชื่อทัวร์ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
กำหนด ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว
พาหนะ  
กิจกรรม ชมการแสดง
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
ติดต่อสอบถามราคา
ติดต่อสอบถามราคา
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
ภาพการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี
ภูเก็ตแฟนตาซี
ภูเก็ตแฟนตาซี
   
ภูเก็ตแฟนตาซี
ภูเก็ตแฟนตาซี
   
ภูเก็ตแฟนตาซี
ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
17.00 น.
รถรับโรงแรม ส่งภูเก็ตแฟนตาซี
  ( ไม่ได้ซื้อรถรับส่ง ตัดออก )
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟต์นานาชาติ
  ( ไม่ได้ซื้ออาหาร ตัดออก )
พักผ่อนเดินเล่น สนุกกับศูนย์เกมส์
20.00 น.
ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซี 4 ภาค
21.00 น.
ชมศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์
  ผสมผสานกับเทคโนโลยีทันสมัย
การร่างรำของบันจี้บัลเล่ต์กลางเวหา
ชมเหล่ากินรีกลางอากาศ
คาราวานช้าง หายไปของช้างทั้งเชือก
ผสานกับนักแสดงกว่า 100 ชีวิต
22.00 น.
สิ้นสุดการแสดง
  รถรอรับส่งกลับโรงแรม
( ไม่ได้ซื้อรถรับส่ง ตัดออก )
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง สถานที่ภูเก็ตแฟนตาซี ( ไม่ซื้อตัดออก )
ที่นั่งชมตามลำดับก่อนหลัง
การแสดงภายในสถานที่ และโรงละคร
 
หมายเหตุ
เจ้าหน้าที่ภูเก็ตแฟนตาซี ดูแลให้คำแนะนำ
แสดงทุกวันเว้นหยุดวันพฤหัสบดี
รถรับส่ง เดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.