ทัวร์ภูเก็ต

ท่องเที่ยวภูเก็ต : ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน

ท่องเที่ยวภูเก็ต โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน เดินทางจากภูเก็ต ท่องเที่ยวภูเก็ต เกาะสิมิลัน เรือเร็ว พักผ่อนริมชายหาด เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ทิวทัศน์ ท่องเที่ยวภูเก็ต พร้อมรถรับส่ง อาหารกลางวัน ราคาพิเศษสำหรับคนไทย ท่องเที่ยวภูเก็ต กับ ทัวร์ภูเก็ต
ชื่อทัวร์ ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
กำหนด ทัวร์ภูเก็ต วันเดียว
พาหนะ เรือเร็ว
กิจกรรม เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ พักผ่อนริมชายหาด
เดินทาง สามารถเดินทางได้ทุกวัน
จำนวน ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน
ราคาเด็ก / ท่าน
2,100.-
1,600.-
e-mail : h.phuket@gmail.com
e-mail : h.phuket@hotmail.com
ภาพสถานที่ท่องเที่ยวทะเล
หมู่เกาะสิมิลัน
เกาะสิมิลัน
   
เกาะสิมิลัน
เกาะสิมิลัน
   
เกาะสิมิลัน
เกาะสิมิลัน
โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
06.30 น.
รถรอรับโรงแรม เพื่อส่งท่าเรือ
08.00 น.
ถึงท่าเรือ รับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ
09.00 น.
เดินทางสู่ หมู่เกาะสิมิลัน
10.30 น.
ถึงบริเวณ เกาะเมี่ยง ( เกาะ4 )
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันเกาะ 4
12.00 น.
จากเกาะเมียง ( เกาะ 4 )
  สู่เกาะ 7 ( เกาะปายู ) เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ
  ชมปะการัง สัตว์น้ำนานาชนิด
13.00 น.
เดินทางสู่ เกาะบางู ( เกาะ9 )
  เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ชมปะการัง ปลา
ชมทิวทัศน์จุดชมวิว ร๊อค
15.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.30 น. ถึงท่าเรือ รถรอรับส่งกลับโรงแรม
โปรแกรมทัวร์ รวมรายการต่อไปนี้
รถรับส่ง ตัวเมือง หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน
อาหารกลางวัน ผลไม้ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ
อุปกรณ์ดำผิวน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ
มัคคุเทศก์ประจำโปรแกรมทัวร์เรือ
ประกันภัยรวมทางทะเล ( บริษัทเรือ )
 
หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
รถรับส่ง เรือเที่ยวทะเลเดินทางร่วมกับบุคคลอื่น
รถรับส่งนอกบริเวณที่ระบุ ต้องจ่ายเพิ่ม
เด็กอายุ 3-9 ปี ส่วนสูงไม่เกิน 90 ซม.
ราคาทัวร์ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 
โปรแกรมทัวร์ ไม่รวมรายการต่อไปนี้
อุปกรณ์ ไม่รวมตีนกบ เก้าอี้ชายหาด
ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติฯ ( ถ้ามี )
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ( ถ้ามี )
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธ.กสิกรไทย
ศุภชัย ศรีสัจจัง
002 - 3 - 68027 - 0
ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต วันเดียว
ทัวร์เกาะพีพี ไข่นอก
ทัวร์เกาะรายา ทัวร์เกาะเฮ
ทัวร์เกาะรายา เกาะเฮ ทัวร์พังงา
ทัวร์เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย
ทัวร์แคนนู พังงา ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ตรอบเกาะ ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี
© Copyright 2005 - 2018. All Right Reserved.